კომუნიკაციის პრობლემა სამსახურში

communication

სამსახურში გაუმართავმა კომუნიკაციამ შესაძლოა კომპანიის მუშაობას პრობლემები შეუქმნას. ხშირია კომუნიკაციის პრობლემა საკუთარ თანამშრომლებთან ან უბრალოდ პარტნიორებთანაც კი. შედეგები შეიძლება სავალალო და გამოუსწორებელი აღმოჩნდეს.

  • ეფექტური კომუნიკაციისათვის, მნიშვნელოვანია განივითაროთ მოსმენის კულტურა. ყურადღებით და დაკვირვებით მოსმენის შემთხვევაში, შესაძლებლობა გექნებათ ინფორმაცია უფრო ადვილად დაიმახსოვროთ და შესაბამისად იმოქმედოთ.

  • იმისათვის, რომ გაგიგონ, აუცილებელია მოკლედ, გასაგებად და პირდაპირ თქვათ რას მოელით. თუ მენეჯერი ბრძანდებით და თანამშრომელს დავალებას აძლევთ, თქვენმა ზრდილობიანმა “თუ შეიძლებამ” შეიძლება ის დააბნიოს.
  • ადამიანები სხვადასხვანაირად აღვიქვამთ სამყაროს და ამავდროულად, ყველა მომენტში აბსოლიტური ყურადღებით არ ვართ, ამიტომ თუ გინდათ, რომ თქვენი ინფორმაცია სწორად მიიღოს მეორე მხარემ, აუცილებელია, რომ ის სხვადასხვა საშუალებებით მიაწოდოთ: იმეილით, პირადი შეხვედრით ან ტელეფონით.
  • რაც მთავარია, ნურაფერს ივარაუდებთ. თუ ინფორმაცია არასრულია, ვარაუდების ნაცვლად ყველაფერი დააზუსტეთ.
  • შეხსენება სასარგებლოა. თუ ინფორმაცია სწორად ვერ მიიღეს, შეხსენება შესაძლებლობას გვაძლევს დროულად გამოვასწოროთ სიტუაცია.
  • თათბირების დროს ამიტომაც ადგენენ ოქმებს, რომელიც თათბირის დასრულების შემდეგ ყველა მონაწილეს ეგზავნება და რომელშიც გარკვევითაა აღწერილი, თუ რა საკითხები განიხილა ჯგუფმა, რა დავალებებია განსახორციელებელი, ვინ ახორციელებს მათ და როდისთვის.
  • თუ კომუნიკაციის შეცდომა მაინც მოხდება, შეეცადეთ გააანალიზოთ მდგომარეობა. სამომავლოდ კი დახვეწეთ კომუნიკაციის პროცესი.

შეგიძლიათ თქვენი გამოცდილებებიც გაგვიზიაროთ?

Comments

comments