აქტივაციის კოდს მიიღებთ თქვენ მიერ მითითებულ კორპორატიულ მეილზე. აღნიშნული კოდის დაფიქსირების შემდეგ, თქვენი მონაცემები გამოიგზავნება კომპანია "მანიშოპში". განაცხადი განიხილება 2 სამუშაო დღის განმავლობაში. დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გახდებით ავტორიზებული კლიენტი და ყოველი მომდევნო სესხის მოთხოვნისთანავე, მომენტალურად ჩაგერიცხებათ თანხა თქვენს მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე დღე-ღამის ნებისმიერ დროს (არასამუშაო დღეების ჩათვლით).